19-е заседание от 20.08.21

Additional information